Fugoh Keiji (J)

Fugoh Keiji Deluxe

富豪刑事デラックス
N/A
Fukada Kyoko, Nishioka Tokuma
10
Nagae Toshikazu (長江俊和), Tsunehiro Jota (常廣丈太)
Fukazawa Yoshihiro (深沢義啓), Kuwata Kiyoshi, Makita Mitsuharu (蒔田光治), Oota Masaharu (太田雅晴)
Makita Mitsuharu (蒔田光治), Fukuda Takuro (福田卓郎)
Mystery, comedy
ออกอากาศช่อง TV Asahi ทุกวันศุกร์ เวลา 21:00 น.

Theme song: Triangle Life - Oozeki Taku (オオゼキタク)
Music: Tsuji Yo (辻陽)

OST Link

Triangle Life - Oozeki Taku

Ratings
Ep 01: 15.3%
Ep 02: 11.4%
Ep 03: 12.8%
Ep 04: 10.3%
Ep 05: 12.6%
Ep 06: 11.6%
Ep 07: 11.5%
Ep 08: 12.7%
Ep 09: 09.9%
Ep 10: 11.4%

Fugoh Keiji

富豪刑事
N/A
Fukada Kyoko, Suzuki Kazuma
10
Nagae Toshikazu (長江俊和), Tsunehiro Jota (常廣丈太)
Fukazawa Yoshihiro (深沢義啓), Kuwata Kiyoshi, Makita Mitsuharu (蒔田光治)
Makita Mitsuharu (蒔田光治), Fukuda Takuro (福田卓郎)
Mystery, comedy
ออกอากาศช่อง TV Asahi ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21:00 น.

Theme song: Ai no Memori - Oikawa Mitsuhiro
Music: Tsuji Yo (辻陽)

OST Link

Ai no Memori - Oikawa Mitsuhiro

Ratings
Ep 01: 16.2%
Ep 02: 11.1%
Ep 03: 12.6%
Ep 04: 12.6%
Ep 05: 13.2%
Ep 06: 11.6%
Ep 07: 10.6%
Ep 08: 12.3%
Ep 09: 11.7%
Ep 10: 12.3%

Episode Titles

Ep 01: 「富豪刑事の囮」
Ep 02: 「美術館の富豪刑事」
Ep 03: 「密室の富豪刑事」
Ep 04: 「富豪刑事のキッドナップ」
Ep 05: 「ホテルの富豪刑事」
Ep 06: 「富豪刑事の遺体捜索」
Ep 07: 「富豪刑事の古美術品騒動」
Ep 08: 「富豪刑事の要人警護」
Ep 09: 「学園の富豪刑事」
Ep 10: 「絶体絶命の富豪刑事」