ดารา/นักแสดง/นักร้องเกาหลี

Kim Ae Kyung - คิม เอ คยอง
김애경 / Kim Ae Kyung (Kim Ae Gyeong)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
12 กุมภาพันธ์ 1950
เพศ : 
หญิง
Kang Ye Seo - คัง เย ซอ
강예서 / Kang Ye Seo (Kang Yeh Suh)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
20 สิงหาคม 2005
เพศ : 
หญิง
Kang Ki Hwa - คัง คิ ฮวา
강기화 / Kang Ki Hwa (Kang Gi Hwa)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
14 ธันวาคม 1983
เพศ : 
หญิง
Kang Byul - คัง บยอล
강별 / Kang Byul
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
9 สิงหาคม 1990
เพศ : 
หญิง
Lizzy [After School]
리지 / Lizzy
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
31 กรกฎาคม 1992
เพศ : 
หญิง
Lee Yoon Sung - ลี ยูน ซอง
이윤성 / Lee Yoon Sung
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
1 มกราคม 1976
เพศ : 
หญิง
Sunny
이순규 / Lee Soon Kyu (Lee Sun Gyu)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
15 พฤษภาคม 1989
เพศ : 
หญิง
Lee Soo Jin - ลี ซู จิน
이수진 / Lee Soo Jin
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
29 กันยายน 1987
เพศ : 
หญิง
Lee Seul Bi - ลี ซีล บิ
이슬비 / Lee Seul Bi
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
24 เมษายน 1991
เพศ : 
หญิง
Lee Mi So - ลี มิ โซ
이미소 / Lee Mi So
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
29 ตุลาคม 1988
เพศ : 
หญิง
Lee Joo Yeon (1987) - ลี จู ยอน
이주연 / Lee Joo Yeon (Lee Ju Yun)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
19 มีนาคม 1987
เพศ : 
หญิง
Lee Joo Shil - ลี จู ชิล
이주실 / Lee Joo Shil (Lee Ju Sil)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
8 มีนาคม 1944
เพศ : 
หญิง
Lee Ji Eun (1999) - ลี จิ อึน
이지은 / Lee Ji Eun
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
2 กรกฎาคม 1999
เพศ : 
หญิง
Lee Hee Jin - ลี ฮี จิน
이희진 / Lee Hee Jin
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
21 กุมภาพันธ์ 1980
เพศ : 
หญิง
Lee Hae In - ลี แฮ อิน
이해인 / Lee Hae In
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
19 เมษายน 1986
เพศ : 
หญิง
Lee Honey
이하늬 / Lee Ha Nui (Lee Honey)
วันเกิด/วันก่อตั้ง : 
2 มีนาคม 1983
เพศ : 
หญิง
Syndicate content
randomness