ดารา/นักแสดง/นักร้องจีน http://www.blike.net/ th ฉิน หลาน - Qin Lan http://www.blike.net/node/37293 Sat, 17 Nov 2012 06:15:39 +0000 canjamm 37293 at http://www.blike.net หลีเหม่ยเสียน - Kitty Lai http://www.blike.net/node/34050 Wed, 04 Jul 2012 20:55:09 +0000 canjamm 34050 at http://www.blike.net หยวนเฉวียน - Yuan Quan http://www.blike.net/node/29189 Tue, 27 Dec 2011 10:06:53 +0000 canjamm 29189 at http://www.blike.net หยาง มี่ - Yang Mi http://www.blike.net/node/28192 Sat, 19 Nov 2011 09:24:06 +0000 canjamm 28192 at http://www.blike.net จางเลี่ยงอิ๋ง - Jane Zhang http://www.blike.net/node/27992 Sat, 12 Nov 2011 10:53:40 +0000 canjamm 27992 at http://www.blike.net หม่าอี๋ลี่ - Ma Yi Li http://www.blike.net/node/27990 Sat, 12 Nov 2011 10:46:18 +0000 canjamm 27990 at http://www.blike.net จางเสี้ยวฉวน - Joseph Chang http://www.blike.net/node/27358 Fri, 21 Oct 2011 06:15:13 +0000 canjamm 27358 at http://www.blike.net Bai Xue http://www.blike.net/node/26390 Wed, 28 Sep 2011 09:42:44 +0000 canjamm 26390 at http://www.blike.net เจียนม่านชู - Jian Man Shu http://www.blike.net/node/25205 Fri, 26 Aug 2011 03:15:56 +0000 canjamm 25205 at http://www.blike.net หยูเสี่ยวตง - Yu Xiao Tong http://www.blike.net/node/25204 Fri, 26 Aug 2011 03:03:33 +0000 canjamm 25204 at http://www.blike.net