Sushi Oji (J)

Sushi Oji! - เจ้าชายซูชิ

スシ王子!
Prince Sushi!
Domoto Koichi, Nakamaru Yuichi, Kato Natsuki, Taira Tomi
8
Tsutsumi Yukihiko
Fujimoto Kazuhiko (藤本一彦), Nakazawa Susumu (中沢晋)
Tsukuda Norihiko (佃典彦)
Comedy
ออกอากาศช่อง TV Asahi ทุกวันศุกร์ เวลา 23:15 น.

Theme song(เพลงประกอบ): - Kinki Kids

Rating

Episode Kanto Kansai Nationwide
01 08.8  ??.?  ??.?
02 07.3  ??.?  ??.?
03 06.9  ??.?  ??.?
04 05.9  ??.?  ??.?
05 07.1  ??.?  ??.?
06 08.1  ??.?  ??.?
07 08.3  ??.?  ??.?
08 07.9  ??.?  ??.?
Average 07.5  ??.?  ??.?

Source: Video Research