Nanako Matsushima (J) http://www.blike.net/ th อดีตถึงปัจจุบัน: นักแสดงจากซีรีส์ GTO เวอร์ชั่น 1998 ใครดังใครดับ http://www.blike.net/news/2014-10-16/47231-%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C-gto-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-1998-%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A Thu, 16 Oct 2014 11:57:56 +0000 canjamm 47231 at http://www.blike.net Jk Movie Premiere ประจำ ม.ค. ชมฟรี ภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง Ghost วิญญาณความรักความรู้สึก 17 ม.ค. 20:00น. http://www.blike.net/activity/2012-01-06/29405-jk-movie-premiere-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3-%E0%B8%A1%E0%B8%84-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-ghost-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84 Fri, 06 Jan 2012 04:39:56 +0000 canjamm 29405 at http://www.blike.net เส้นทางที่ขรุขระของหนังเกาหลีโกอินเตอร์ http://www.blike.net/news/2011-01-14/18928-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C Fri, 14 Jan 2011 10:47:31 +0000 canjamm 18928 at http://www.blike.net ซงซึงฮุน (Song Seung Hun) ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Ghost http://www.blike.net/node/16824 Thu, 04 Nov 2010 07:42:10 +0000 peary 16824 at http://www.blike.net "นานาโกะ มัตสึชิม่า" (Nanako Matsushima), "ซองซึงฮอน" (Song Seung Heon) รับบทนำใน "Ghost" ฉบับเอเชีย http://www.blike.net/node/12357 Thu, 13 May 2010 05:44:20 +0000 canjamm 12357 at http://www.blike.net ละคร: สิ่งที่เกาหลียังคงไล่หลังญี่ปุ่น http://www.blike.net/node/6200 Fri, 01 May 2009 15:30:27 +0000 canjamm 6200 at http://www.blike.net บุคคลผู้มีชื่อเสียงคนไหน ที่จะทำให้คุณรู้สึกดี/มั่นใจ ถ้าเธอมาเป็นพนักงานต้อนรับที่บริษัทของคุณ http://www.blike.net/node/3056 Fri, 11 Jan 2008 04:50:53 +0000 canjamm 3056 at http://www.blike.net นานาโกะ ประกาศตั้งครรภ์ http://www.blike.net/node/1665 Thu, 02 Aug 2007 11:34:25 +0000 minere 1665 at http://www.blike.net Matsushima Nanako - มัตสึชิม่า นานาโกะ http://www.blike.net/node/1646 Thu, 02 Aug 2007 08:32:57 +0000 au_vankata 1646 at http://www.blike.net