Nakamura Kaori (J)

คาโอริ (Kaori Nakamura) ไอดอลคนใหม่ของเบียร์ซัปโปโร

Submitted by peary on 25 พฤศจิกายน, 2009 - 18:23

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเบียร์ซัปโปโรประกาศนางแบบของเบียร์คนใหม่ คือ คาโอริ นาคามูระ (Kaori Nakamura) ซึ่งคาโอริ นาคามูระจะมาทำหน้าที่ไอดอลแทนมิยูกิที่เป็นไอดอลคนเก่า