Shokojo Seira (J)

Shokojo Seira

小公女セイラ
A Little Princess
Shida Mirai, Hayashi Kento
11
Kaneko Fuminori, Yoshida Akio
Isoyama Aki
A Little Princess - Frances Hodgson Burnett, Okada Yoshikazu
Comedy
ออกอากาศช่อง TBS ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.

Theme song: Kanashimi wa Kitto - UVERworld
Music: Muramatsu Takatsugu (村松崇継)

Rating

Episode Kanto Kansai Nationwide
1 07.4  ?  ?
2 08.0  ?  ?
3 07.8  ?  ?
4 07.6  ?  ?
5 06.0  ?  ?
6  ?  ?  ?
7  ?  ?  ?
8  ?  ?  ?
9  ?  ?  ?
10  ?  ?  ?
11  ?  ?  ?
Average  ?  ?  ?

Source: Video Research