Suzy / Su Ji [miss A] (K) http://www.blike.net/ th อย่างฮา JYP สั่งหยุดการแสดงกลางครัน แวะทักทาย อีมินโฮ (Lee Min Ho) แฟน ซูจี (Su Ji) http://www.blike.net/news/2015-05-27/48349-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B2-jyp-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE-lee-min-ho-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-su-j Wed, 27 May 2015 13:15:11 +0000 canjamm 48349 at http://www.blike.net เหล่าไอดอลทำผลสำรวจเลือก 5 ไอดอลตัวท็อปของวงการ http://www.blike.net/news/2015-05-26/48340-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-5-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 Tue, 26 May 2015 11:24:48 +0000 canjamm 48340 at http://www.blike.net Playboy จัดอันดับ 11 สาวเกาหลีที่เซ็กซี่ที่สุด http://www.blike.net/news/2015-04-16/48223-playboy-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-11-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94 Thu, 16 Apr 2015 10:45:09 +0000 canjamm 48223 at http://www.blike.net เผยปมด้อย 10 ไอดอลดังทำเจ้าตัวเสียเซลฟ์ http://www.blike.net/news/2015-04-16/48221-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-10-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C Thu, 16 Apr 2015 09:50:36 +0000 canjamm 48221 at http://www.blike.net สวยจิตใจงาม ซูจี (Su Ji) วง miss A ขึ้นแท่นสมาชิกกิตติมศักดิ์องค์กรการกุศล http://www.blike.net/news/2015-04-01/48191-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-su-ji-%E0%B8%A7%E0%B8%87-miss-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5 Wed, 01 Apr 2015 11:47:02 +0000 canjamm 48191 at http://www.blike.net ซูจี (Su Ji) เผยเหตุผลทำไมถึงคบ อึมินโฮ (Lee Min Ho) http://www.blike.net/news/2015-03-31/48178-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-su-ji-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE-lee-min-ho Mon, 30 Mar 2015 17:56:56 +0000 canjamm 48178 at http://www.blike.net ชาวเน็ตขำหนัก! สื่ออินโดฯลงรูปข่าว อีมินโฮ (Lee Min Ho) – ซูจี (Su Ji) ผิดเป็น มินโฮ (Min Ho) จากวง SHINee http://www.blike.net/news/2015-03-25/48164-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE-lee-min-ho-%E2%80%93-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-su-ji-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82 Wed, 25 Mar 2015 03:59:18 +0000 canjamm 48164 at http://www.blike.net เผยรายละเอียดสัมพันธ์รัก อีมินโฮ (Lee Min Ho) – ซูจี (Su Ji) ฝ่ายชายรุกหนัก แอบชอบฝ่ายหญิงนานแล้ว http://www.blike.net/news/2015-03-25/48163-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE-lee-min-ho-%E2%80%93-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-su-ji-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A Wed, 25 Mar 2015 03:55:01 +0000 canjamm 48163 at http://www.blike.net คอนเฟิร์ม ลีมินโฮ (Lee Min Ho) - ซูจี (Su Ji) คบกัน! หุ้น JYP ต้นสังกัดฝ่ายหญิงร่วงทันที http://www.blike.net/news/2015-03-24/48156-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE-lee-min-ho-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-su-ji-%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-jyp-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1 Tue, 24 Mar 2015 12:36:33 +0000 canjamm 48156 at http://www.blike.net ช็อคกันทั้งวงการ! ซุปตาร์ ลีมินโฮ (Lee Min Ho) เดตไอดอลสาวขวัญใจคนทั้งชาติ ซูจี (Su Ji) วง miss A http://www.blike.net/news/2015-03-23/48155-%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE-lee-min-ho-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B5-s Mon, 23 Mar 2015 04:23:10 +0000 canjamm 48155 at http://www.blike.net