Dr. Champ (K)

Dr. Champ

닥터 챔프 / Dr. Champ
N/A
Kim So Yun, Uhm Tae Woong
16
Park Hyung Ki, Nam Tae Jin (남태진)
Oh Se Kang, Lee Hee Soo (이희수)
No Ji Seol (노지설)
Romance, sports, medical
ออกอากาศทาง SBS ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 20:55 น.

Rating

 

Date Episode Nationwide Seoul
2010-09-27 01 10.3 (16th) 10.6 (13th)
2010-09-28 02 12.4 (9th) 12.4 (9th)
2010-10-04 03 11.4 (9th) 11.5 (10th)
2010-10-05 04 11.8 (7th) 11.9 (7th)
2010-10-11 05 9.2 (12th) 8.9 (14th)
2010-10-12 06 9.1 (12th) 9.0 (12th)
2010-10-18 07 10.2 (11th) 10.5 (10th)
2010-10-19 08 11.6 (10th) 11.8 (6th)
2010-10-25 09 10.9 (10th) 11.4 (9th)
2010-10-26 10 11.3 (9th) 11.3 (9th)
2010-11-01 11 11.4 (8th) 11.5 (8th)
2010-11-02 12 11.3 (8th) 11.6 (8th)
2010-11-08 13 11.3 (7th) 11.3 (9th)
2010-11-09 14 10.7 (8th) 11.1 (9th)
2010-11-15 15 8.7 (14th) 8.7 (15th)
2010-11-16 16 10.6 (7th) 10.5 (7th)
Average 10.8% 10.9%

Source: TNS Media Korea