Ryu Seung Ryong (K) http://www.blike.net/ th เรียวซึงรยอง (Ryu Seung Ryong) ขี้เหร่เสน่ห์แรงขั้นเทพวงการบันเทิงเกาหลี http://www.blike.net/news/2013-05-28/40203-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87-ryu-seung-ryong-%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5 Tue, 28 May 2013 11:11:34 +0000 canjamm 40203 at http://www.blike.net ฟอร์บเกาหลีจัดอันดับคนดังทรงพลังที่สุด ไซ (Psy) นอนมาเป็นอันดับ 1 ดัน SNSD (Girls' Generation) ร่วง http://www.blike.net/news/2013-03-01/39455-%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%8B-psy-%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99-snsd-girls Fri, 01 Mar 2013 03:56:19 +0000 canjamm 39455 at http://www.blike.net ซงซึงฮุน (Song Seung Hun), โกซู (Go Soo) และจางดงกอน (Jang Dong Gun) ถ่ายภาพด้วยกัน! http://www.blike.net/news/2012-09-11/35808-%E0%B8%8B%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%99-song-seung-hun-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B9-go-soo-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99-jang-dong-gun-%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99 Mon, 10 Sep 2012 19:12:03 +0000 peary 35808 at http://www.blike.net Ryu Seung Ryong - ริว ซึง รยอง http://www.blike.net/node/26331 Mon, 26 Sep 2011 18:15:47 +0000 peary 26331 at http://www.blike.net