โมโมอิ คาโอริ [Momoi Kaori] http://www.blike.net/ th อายาเสะ ฮารุกะ [Ayase Haruka] จะแสดงในโฆษณาใหม่ของ SK-II http://www.blike.net/node/27263 Tue, 18 Oct 2011 08:44:22 +0000 Iryu 27263 at http://www.blike.net