Jung Eun Ji [A Pink] (K) http://www.blike.net/ th ดีโอ (D.O.) วง EXO ขึ้นแท่นไอดอลยอดนักแสดงแห่งปี 2014 http://www.blike.net/news/2014-12-08/47764-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD-do-%E0%B8%A7%E0%B8%87-exo-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2014 Mon, 08 Dec 2014 12:02:41 +0000 canjamm 47764 at http://www.blike.net ยลหน้าสด 13 ไอดอลสาวเปรียบเทียบก่อนและหลังแต่งหน้า http://www.blike.net/news/2014-08-05/47037-%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94-13-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2 Tue, 05 Aug 2014 10:59:59 +0000 canjamm 47037 at http://www.blike.net Full House กลายเป็นละครเวที http://www.blike.net/news/2014-04-09/46520-full-house-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5 Wed, 09 Apr 2014 13:29:39 +0000 canjamm 46520 at http://www.blike.net [CF] Lee Kwang Soo, Eun Ji and Niel - Fanta http://www.blike.net/clip/2013-04-17/39822-cf-lee-kwang-soo-eun-ji-and-niel-fanta Wed, 17 Apr 2013 09:39:30 +0000 peary 39822 at http://www.blike.net ซออินกุ๊ก (Seo In Guk) เหงามากยิ่งขึ้นจากข่าวลือกับอึนจิ (Eun Ji)? http://www.blike.net/news/2013-03-25/39702-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81-seo-guk-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4-eun-ji Mon, 25 Mar 2013 11:43:35 +0000 peary 39702 at http://www.blike.net คิมบอม (Kim Bum) และอึนจิ (Eun Ji) จะจูบจริงถ้าเรทติ้งละครเกิน 20%! http://www.blike.net/news/2013-03-08/39572-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A1-kim-bum-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4-eun-ji-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-20 Fri, 08 Mar 2013 11:59:04 +0000 peary 39572 at http://www.blike.net ภาพคิมบอม (Kim Bum) ปลอบใจอึนจิ (Eun Ji) ในเรื่อง Wind Blows in Winter http://www.blike.net/news/2013-03-02/39475-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A1-kim-bum-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4-eun-ji-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-wind-blows-winter Sat, 02 Mar 2013 13:04:38 +0000 peary 39475 at http://www.blike.net ละครเรื่อง IRIS 2 เปิดตัวด้วยการครองเรทติ้งอันดับ 1! http://www.blike.net/news/2013-02-14/39236-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-iris-2-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1 Thu, 14 Feb 2013 12:47:01 +0000 peary 39236 at http://www.blike.net ซองเฮเคียว (Song Hye Kyo), โจอินซอง (Jo In Sung) คืนจอแก้ว http://www.blike.net/news/2013-02-12/39164-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-song-hye-kyo-%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87-jo-sung-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7 Tue, 12 Feb 2013 12:00:13 +0000 canjamm 39164 at http://www.blike.net อึนจิ (Eun Ji) จะร่วมแสดงละครเรื่อง Wind Blows in Winter http://www.blike.net/news/2013-01-20/38832-%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4-eun-ji-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-wind-blows-winter Sat, 19 Jan 2013 20:06:41 +0000 peary 38832 at http://www.blike.net