Cheo Yong (K)

Cheo Yong

귀신보는 형사, 처용 / Gwishinboneun Hyungsa, Cheo Yong
Ghost-Seeing Detective Cheo Yong / Detective Cheo Yong Who Sees Ghosts
Oh Ji Ho, Oh Ji Eun
10
Kang Chul Woo (강철우)
CMG Chorokstars, Darin Media (다린미디어)
Hong Seung Hyun (홍승현)
Horror, mystery, crime, thriller, action
ออกอากาศทางสถานี OCN ทุกวันอาทิตย์ เวลา 23:00 น.