Ye Sung [SJ] (K) http://www.blike.net/ th เดาออกมั้ย? ยลรูปวัยละอ่อนของเหล่าไอดอล K-POP http://www.blike.net/news/2015-01-11/47968-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5-k-pop Sat, 10 Jan 2015 19:21:05 +0000 canjamm 47968 at http://www.blike.net อีทึก (Lee Teuk) ปลดประจำการแล้ว! Super Junior กลับมาครบวงแน่ปี 2018 http://www.blike.net/news/2014-07-29/47021-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81-lee-teuk-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-super-junior-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2018 Tue, 29 Jul 2014 07:24:34 +0000 canjamm 47021 at http://www.blike.net เผยภาพหัวเกรียน เยซอง (Ye Sung) ซูเปอร์จูเนียร์ (Super Junior) หลังย่องเข้ากรมแบบเงียบๆ http://www.blike.net/news/2013-05-14/40108-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87-ye-sung-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-super-junior-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80 Tue, 14 May 2013 09:39:47 +0000 canjamm 40108 at http://www.blike.net เยซอง (Ye Sung) ถ่ายภาพกับดงเฮ (Dong Hae) http://www.blike.net/news/2013-04-19/39901-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87-ye-sung-%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AE-dong-hae Fri, 19 Apr 2013 11:48:23 +0000 peary 39901 at http://www.blike.net เยซอง (Ye Sung) ซูเปอร์จูเนียร (Super Junior) ยืนยันประกาศเข้ากรมรับใช้ชาติปีนี้ http://www.blike.net/news/2013-03-27/39712-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87-ye-sung-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-super-junior-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 Wed, 27 Mar 2013 09:46:09 +0000 canjamm 39712 at http://www.blike.net เยซอง (Ye Sung) ถ่ายภาพสำหรับนิตยสาร CeCi http://www.blike.net/news/2013-02-18/39264-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87-ye-sung-%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-ceci Mon, 18 Feb 2013 10:43:05 +0000 peary 39264 at http://www.blike.net [MV] Ye Sung - Gray Paper (Wind Blows in Winter OST) http://www.blike.net/clip/2013-02-13/39179-mv-ye-sung-gray-paper-wind-blows-winter-ost Wed, 13 Feb 2013 16:31:02 +0000 peary 39179 at http://www.blike.net เยซอง (Ye Sung) ทักทายแฟนๆ ด้วยภาพถ่ายกับน้องชาย http://www.blike.net/news/2013-01-11/38491-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87-ye-sung-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2 Thu, 10 Jan 2013 17:25:17 +0000 peary 38491 at http://www.blike.net เรียววุค (Ryeo Wook) เผยภาพของ Super Junior K.R.Y http://www.blike.net/news/2012-12-20/37899-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%84-ryeo-wook-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-super-junior-kry Wed, 19 Dec 2012 17:31:34 +0000 peary 37899 at http://www.blike.net สมาชิกวง Super Junior คนไหนที่แม่บ้านไม่อยากได้เป็นลูกเขย? http://www.blike.net/news/2012-12-19/37890-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87-super-junior-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A2 Tue, 18 Dec 2012 20:14:31 +0000 peary 37890 at http://www.blike.net