ใครสนใจสมุดภาพทีอาร่า T-ARA'S FREE TIME IN PARIS สามารถซื้อได้แล้ว

Tags: T-Ara (K)

Barcode : T-ARA-40453761
PHOTOGRAPHER : HYOMIN
DIRECTOR : TARA
อื่นๆ : Free Audio CD 15 Tracks / ปกแข็ง / Photo Book / สมุดภาพ / หนังสือนำเข้า

0405 Journey T-Ara Present

Goodbye Paris

T-ARA, FREEDOM IN PARIS
T-ARA PRESENT
DIRECTOR TARA

TARA'S FREE TIME IN CLOUDY PARIS
PHOTOGRAPHER HYOMIN 0405
DIRECTOR TARA ALL MEMBER

สามารถซื้อได้ที่ : http://www.phanpha.com/item/t-aras-free-time-paris