รายชื่อคนดังทั้งหมด

2 (2) A (197) B (65) C (184) D (37) E (48) F (89) G (55) H (337) I (221) J (265) K (726) L (356) M (289) N (194) O (96) P (146) Q (2) R (22) S (269) T (85) U (18) W (49) X (15) Y (177) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (5) (1) (4) (1) (8) (96) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Birthday เพศ Sort ascending
Jung Yeon Joo - จอง ยอน จู หญิง
Jang Shin Young - จาง ชิน ยอง หญิง
Jo Jung Rin - โจ จอง ริน หญิง
Jung Soo Young - จอง ซู ยอง หญิง
Jian Pei En หญิง
Ji Sung Won - จิ ซอง วอน หญิง
Jung So Nyu - จอง โซ นยู หญิง
Jung Da Young - จอง ดา ยอง หญิง
Jung Eun Chae - จอง อึน แช หญิง
Jun Soo Kyung - จอน ซู คยอง หญิง
Jeon Ji Hyun - จอน จี ฮุน หญิง
Jang Ja Yun - จาง จา ยอน หญิง
Jin Ye Sol - จิน เย ซอล หญิง
Jo Yeo Jung - โจ ยอ จอง หญิง
Jung Young Sook - จอง ยอง ซุค หญิง
Jun Hye Jin - จอน เฮ จิน - 1 หญิง
Jo Eun Sook - โจ อึน ซุค หญิง
Jung Kyung Soon - จอง คยอง ซูน หญิง
Jung Ryu Won - จอง ริว วอน หญิง
Jang Young Nam - จาง ยอง นัม หญิง
Jung Joo Ri - จอง จู ริ หญิง
Jung Ae Ri - จอง เอ ริ หญิง
Joo Min Ha - จู มิน ฮา หญิง
Jun In Hwa - จอน อิน ฮวา หญิง
Jo Yoon Hee (Jo Yun Hee) - โจ ยูน ฮี หญิง
Jang Da Yoon - จาง ดา ยูน หญิง
Jo Min Soo - โจ มิน ซู หญิง
Jung Sun Kyung - จอง ซอน คยอง หญิง
Judy Ong / Judy Ongg หญิง
Jin Hee Kyung - จิน ฮี คยอง หญิง
Jung Yang - จอง ยาง หญิง
Jung Hye Sun - จอง ฮเย ซอน หญิง
Jung Han Bi - จอง ฮัน บิ หญิง
Jun Soo Yeon - จอน ซู ยอน หญิง
Jung Da Bin - จอง ดา บิน - 1 (เสียชีวิต) หญิง
Jang Jung Hee - จาง จอง ฮี หญิง
Jo Bo Ah - โจ โบ อา หญิง
Jo Yi Jin - โจ อิ จิน หญิง
Judy Ongg หญิง
Jun Hye Jin - จอน เฮ จิน - 2 หญิง
Jo Hyang Ki - โจ ฮยาง กิ หญิง
Jung Min Ah - จอง มิน อา หญิง
Jung Yoo Mi - จอง ยู มิ หญิง
Jang Young Ran - จาง ยอง รัน หญิง
Jung Joo Yun - จอง จู ยอน หญิง
Jung Ae Yun - จอง เอ ยอน หญิง
Joon Hyung - จูน ฮยอง หญิง
Jun Mi Sun - จอน มิ ซอน หญิง
Jun Do Yeon - จอน โด ยอน หญิง
Jang Ah Young - จาง อา ยอง หญิง
Jo Se Eun - โจ เซ อึน หญิง
Jung Sung Mi หญิง
Jin Jae Young - จิน แจ ยอง หญิง
Jung Jae Soon - จอง แจ ซูน หญิง
Jung Ji Ah - จอง จิ อา หญิง
Jun Yang Ja - จอน ยาง จา หญิง
Jung Da Bin - จอง ดา บิน - 2 หญิง
Jang Mi Hee - จาง มิ ฮี หญิง
Jo Ha Rang - โจ ฮา รัง หญิง
Joo Da Young - จู ดา ยอง หญิง
Jang Jin Young - จาง จิน ยอง หญิง
Junna Risa หญิง
Jeon Hye Jin - จอน เฮ จิน - 3 หญิง
Jo Hye Ryeon - โจ เฮ รยอน หญิง
Jung Si Ah - จอง ซิ อา หญิง
Jeon Won Joo - จอน วอน จู หญิง
JOO - จู หญิง
Jung Ah Reum - จอง อา รึม หญิง
Jun Se Hong - จอน เซ ฮง หญิง
Jun Min Seo - จอน มิน ซอ หญิง
Jun Hye Bin - จอน เฮ บิน หญิง
Jang Han Na - จาง ฮัน นะ หญิง
Ji Yoo - จิ ยู หญิง
Jo Soo Min - โจ ซู มิน หญิง
Jung Yoo Mi (1984) - จอง ยู มิ หญิง
Jin Ji Hee - จิน จิ ฮี หญิง
Jung Eun Ji - จอง อึน จิ หญิง
Jung Jae Yun - จอง แจ ยอน หญิง
Jang Mi In Ae - จาง มิ อิน เอ หญิง
Jung Joo Eun - จอง จู อึน หญิง
Jun Ye Seo - จอน เย ซอ หญิง
Jung Ji Ahn - จอง จิ อัน หญิง
Jo Soo Hyun - โจ ซู ฮยอน หญิง
Jun Hee Joo - จอน ฮี จู หญิง
Jang Na Ra - จาง นา รา หญิง
Jo An - โจ อัน หญิง
Jo Jung Eun - โจ จอง อึน หญิง
Jung So Young - จอง โซ ยอง หญิง
Jang Ri In - จาง รี่ อิน หญิง
Ji Soo Won - จิ ซู วอน หญิง
Jung So Min - จอง โซ มิน หญิง
Jung Da Hye - จอง ดา ฮเย หญิง
Jung Eun Byul - จอง อึน บยอล หญิง
Jun So Min - จอน โซ มิน หญิง
Jun Ji Ae (Jeon Ji Ae) - จอน จิ เอ หญิง
Jang Hye Suk - จาง ฮเย ซอค หญิง
Jin Se Yun - จิน เซ ยอน หญิง
Jo Yang Ja - โจ ยาง จา หญิง
Jung Yoon Jo - จอง ยูน โจ หญิง
Jang Hee Jin - จาง ฮี จิน หญิง
Jo Eun Ji - โจ อึน จิ หญิง
Jung Jung Ah - จอง จอง อา หญิง
Jung Hye Young - จอง เฮ ยอง หญิง
Jang Seo Hee - จาง ซอ ฮี หญิง
Jung Joo Hee - จอง จู ฮี หญิง
Jung Ae Ran - จอง เอ รัน หญิง
Joo Hye Rin - จู ฮเย ริน หญิง
Jun Hye Jin - จอน เฮ จิน - 3 หญิง
Jo Mi Ryung (Jo Mi Ryeong) - โจ มิ รยอง หญิง
Jung Wook (1973) - จอง วุค ชาย
Jo Sung Kyu - โจ ซอง คยู ชาย
Jeong Joon Ho - จอง จุน โฮ ชาย
Jun Noh Min - จอน โน มิน ชาย
Jung Suk Yong - จอง ซอก ยง ชาย
Jin Tae Hyun - จิน แท ฮยอน ชาย
Joo Ho - จู โฮ ชาย
Jung Sun Il - จอง ซอน อิล ชาย
Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก (บอร์ดเก่า - 02) ชาย
Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก (บอร์ดเก่า - 01) ชาย
Jin Yi Han - จิน ลี ฮัน ชาย
Jung Chan Woo (1968) - จอง ชาน วู ชาย
Jung Joon - จอง จุน ชาย
Jang Joon Young - จาง จุน ยอง ชาย
Julien Kang ชาย
Joo Jin Mo - จู จิน โม ชาย
Jung Eun Pyo - จอง อึน ปโย ชาย
Jung Ui Chul - จอง อุย ชอล ชาย
Jo Kyung Hoon - โจ คยอง ฮุน ชาย
Joo Ji Hoon - จู จี ฮุน ชาย
Jun Jae Hyung - จอน แจ ฮยอง ชาย
Jr. ชาย
Jung Min - จอง มิน ชาย
Jang Won Young - จาง วอน ยอง ชาย
Ji Jin Hee - จี จิน ฮี ชาย
Jo Kyung Hwan - โจ คยอง ฮวาน ชาย
Jung Jin Gak - จอง จิน กัก ชาย
Jeon Joon Hong - จอน จุน ฮง ชาย
Jun Jin Gi - จอน จิน กิ ชาย
Jung Yoon Suk - จอง ยูน ซอก ชาย
Jung Ho Geun - จอง โฮ กึน ชาย
Jinnai Takanori ชาย
Jang Dong Jik - จาง ดอง จิก ชาย
Jo Young Jin - โจ ยอง จิน ชาย
Jung Kyung Ho (1983) - จอง คยอง โฮ ชาย
Jun Sung Hwan - จอน ซอง ฮวาน ชาย
Jung Sung Hwa - จอง ซอง ฮวา ชาย
Jin Won - จิน วอน ชาย
Jo Hyun Jae - โจ ฮยอน แจ ชาย
Joo Hyun - จู ฮยอน ชาย
Jung Ui Kap - จอง อุย กัป ชาย
Jung Joon Ha - จอง จุน ฮา ชาย
Jang Hee Woong - จาง ฮี วูง ชาย
Jang Hyuk - จาง ฮยอค ชาย
Jo Duk Hyun - โจ ดอก ฮยอน ชาย
Jung Chan Woo (1969) - จอง ชาน วู ชาย
Jang Jung Hoon - จาง จอง ฮุน ชาย
Jun Ah Min - จอน อา มิน ชาย
Jung Yun Ho - จุง ยูน โฮ (U-Know) [TVXQ] ชาย
Jung Gyu Woon - จอง กยู วูน ชาย
Jung Won Joong - จอง วอน จุง ชาย
Jo Moon Ui - โจ มูน อุย ชาย
Jung Chan - จอง ชาน ชาย
Jun Jin - จอน จิน ชาย
Jung Myung Hwan - จอง มยอง ฮวาน ชาย
Jang Yoo Joon - จาง ยู จุน ชาย
Ji Sung - จิ ซอง ชาย
Jo Min Ki - โจ มิน กิ ชาย
Jung Jong Joon - จอง จง จุน ชาย
Jeong Ji Hoon (Rain) - เรน ชาย
Ji Il Joo - จิ อิล จู ชาย
Jun Tae Soo - จอน แท ซู ชาย
Jung Jae Gon - จอง แจ กอน ชาย
Jinnai Tomonori ชาย
Jang Hang Sun - จาง ฮาง ซอน ชาย
Joo Ah Sung - จู อา ซอง ชาย
Jung Dong Hwan - จอง ดง ฮวาน ชาย
Jung Bo Suk - จอง โบ ซอก ชาย
Jung Sung Hwan - จอง ซอง ฮวาน ชาย
Jo Byung Ki - โจ บยอง กิ ชาย
Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก (บอร์ดเก่า - 03) ชาย
Jo In Sung - โจ อิน ซอง ชาย
Joo Jin Mo (1958) - จู จิน โม ชาย
Jung Woo (1984) - จอง วู ชาย
Jung Joon Ho - จอง จุน โฮ ชาย
Jang Ki Bum - จาง คิ บอม ชาย
Jang Yong - จาง ยง ชาย
Jo Hee Bong - โจ ฮี บง ชาย
Jung Heung Chae - จอง ฮึง แช ชาย
Jang Se Jin - จาง เซ จิน ชาย
Jun Gook Hwan - จอน กุ๊ก ฮวาน ชาย
Jung Woon Taek - จอง วูน แทค ชาย
Jung Han Hun - จอง ฮัน ฮอน ชาย
Jung Woo - จอง วู ชาย
Jo Sang Goo - โจ ซาง กู ชาย
Jung Il Woo - จอง อิล วู ชาย
Jun Kwang Ryul - จอน ควาง รยอล ชาย
JVKV [เดิม F4] ชาย
Jung Seung Ho - จอง ซึง โฮ ชาย
Jay Kim ชาย
Jo Dal Hwan - โจ ดา ฮวาน ชาย