รายชื่อคนดังเกาหลี

2 (2) A (29) B (51) C (116) D (16) E (11) F (1) G (36) H (131) I (37) J (251) K (385) L (291) M (41) N (30) O (46) P (143) Q (1) R (17) S (202) T (10) U (9) W (19) Y (123) (1)
Title Sort descending Birthday เพศ
2NE1 - ทู เอนี่วัน หญิง
2PM - ทู พี เอ็ม ชาย
Abigail Alderete หญิง
Ahn Do Gyu - อัน โด กยู ชาย
Ahn Hae Sook - อัน แฮ ซุค หญิง
Ahn Hong Jin - อัน ฮง จิน ชาย
Ahn Hye Kyung - อัน เฮ คยอง หญิง
Ahn Hye Ran - อัน เฮ รัน หญิง
Ahn Jae Hong - อัน แจ ฮง ชาย
Ahn Jae Hwan - อัน แจ ฮวาน ชาย
Ahn Jae Mo - อัน แจ โม ชาย
Ahn Jae Wook - อัน แจ วุค ชาย
Ahn Jung Hoon - อัน จอง ฮุน ชาย
Ahn Kil Kang - อัน กิล คัง ชาย
Ahn Moon Sook - อัน มูน ซุค หญิง
Ahn Nae Sang - อัน แน ซาง ชาย
Ahn Nam Hee - อัน นัม ฮี หญิง
Ahn Seo Hyun - อัน ซอ ฮยอน หญิง
Ahn So Hee - อัน โซ ฮี [Wonder Girls] หญิง
Ahn Suk Hwan - อัน ซอก ฮวาน ชาย
Ahn Sun Young (An Seon Yeong) - อัน ซอน ยอง หญิง
Ahn Sung Ki - อัน ซอง กี ชาย
Ahn Yeo Jin - อัน ยอ จิน หญิง
Ahn Yong Joon - อัน ยง จุน ชาย
Ahn Young Joo - อัน ยอง จู หญิง
Ahn Yun Hong (Ahn Yeon Hong) - อัน ยอน ฮง หญิง
Ailee หญิง
Ajoo - อา จู ชาย
Alex ชาย
Andy Lee Sun Ho - แอนดี้ ลี ซอน โฮ [Shinhwa] ชาย
Ayumi Lee (Ahyoomee / Iconiq) - อายูมิ ลี [Sugar] หญิง
Baby V.O.X. - เบบี้ วอกซ์ หญิง
Baby V.O.X. Re.V - เบบี้ วอกซ์ รีฟ หญิง
Bae Do Hwan - เบ โด ฮวาน ชาย
Bae Doo Na - เบ ดู นา หญิง
Bae Geu Rin - เบ กี ริน หญิง
Bae Jin Ah - เบ จิน อา หญิง
Bae Jong Ok - เบ จง โอ๊ค หญิง
Bae Jung Nam - เบ จอง นัม ชาย
Bae Min Hee - เบ มิน ฮี หญิง
Bae Noo Ri - เบ นู ริ หญิง
Bae Seul Gi - เบ ซีล กิ หญิง
Bae Soo Bin - เบ ซู บิน ชาย
Bae Yong Jun - เบ ยอง จุน ชาย
Baek Bong Ki - เบค บง กิ ชาย
Baek Do Bin - เบค โด บิน ชาย
Baek Eun Ah - เบค อึน อา หญิง
Baek Ga - เบค กา ชาย
Baek Hyun Sook - เบค ฮยอน ซุค หญิง
Baek Il Sub - เบค อิล ซบ ชาย
Baek Jae Jin - เบค แจ จิน ชาย
Baek Ji Young - แบก จี ยอง หญิง
Baek Jin Hee - เบค จิน ฮี หญิง
Baek Jong Min - เบค จง มิน ชาย
Baek Min Hyun - เบค มิน ฮยอน ชาย
Baek Ok Dam - เบค โอ๊ค ดัม หญิง
Baek Seung Hee - เบค ซึง ฮี หญิง
Baek Seung Hyun - เบค ซึง ฮยอน ชาย
Baek Seung Woo - เบค ซึง วู ชาย
Baek So Mi - เบค โซ มิ หญิง
Baek Sung Hyun - เบค ซอง ฮยอน ชาย
Baek Yoon Shik - เบค ยูน ซิค ชาย
Ban Hye Ra - บัน เฮ ระ หญิง
Ban Hyo Jung - บัน ฮโย จอง หญิง
Ban So Young - บัน โซ ยอง หญิง
Bang Eun Hee - บัง อึน ฮี หญิง
Bang Eun Jin - บัง อึน จิน หญิง
Bang Joon Seo - บัง จุน ซอ หญิง
Bang Joong Hyun - บาง จุง ฮยอน ชาย
Battle ชาย
Beast / B2ST - บีสท์ ชาย
Bi - Rain ชาย
Big Bang - บิ๊กแบงค์ ชาย
Bo Ram - โบ รัม [T-ara] หญิง
BoA - โบ อา หญิง
Bong Tae Kyu - บง แท คยู ชาย
Bonnie หญิง
Byun Hee Bong - บยอน ฮี บง ชาย
Byun Joo Yun - บยอน จู ยอน หญิง
Byun Jung Soo - บยอน จอง ซู หญิง
Byun So Jung - บยอน โซ จอง หญิง
Byun Woo Min - บยอน วู มิน ชาย
Catherine Baillie หญิง
Cha Hwa Yun - ชา ฮวา ยอน หญิง
Cha Hyun Jung - ชา ฮยอน จอง หญิง
Cha Hyun Woo - ชา ฮยอน วู ชาย
Cha In Pyo - ชา อิน ปโย ชาย
Cha Jae Dol - ชา แจ ดอล ชาย
Cha Jin Hyuk - ชา จิน ฮยอค ชาย
Cha Joo Ok - ชา จู โอ๊ค หญิง
Cha Kwang Soo - ชา ควาง ซู ชาย
Cha Seo Won - ชา ซอ วอน หญิง
Cha Seung Won - ชา ซึง วอน ชาย
Cha Soo Yun - ชา ซู ยอน หญิง
Cha Tae Hyun - ชา แต ฮุน ชาย
Cha Ye Ryun - ชา เย รยอน หญิง
Chae Byung Chan - แช บยอง ชาน ชาย
Chae Gun - แช กอน ชาย
Chae Jin Gun - แช จิน กอน ชาย
Chae Jung Ahn - แช จอง อัน หญิง
Chae Min Seo - แช มิน ซอ หญิง
Chae Rim - แช ริม หญิง
Chae Sang Woo - แช ซาง วู ชาย
Chae Si Ra - แช ซิ ระ หญิง
Chae Yeon - แช ยอน หญิง
Chae Yoon Suh - แช ยูน ซอ หญิง
Chae Young In - แช ยอง อิน หญิง
Charlie Park ชาย
Cheon Suk Hyun - ชอน ซอก ฮยอน ชาย
Cho Seung Woo - โช ซึง วู ชาย
Choi Ah Jin - ชเว อา จิน หญิง
Choi Ah Ra - ชเว อา รา หญิง
Choi Bool Am - ชอย บูล อัม ชาย
Choi Bum Ho - ชอย บอม โฮ ชาย
Choi Chul Ho - ชอย ชอล โฮ ชาย
Choi Daniel ชาย
Choi Dong Joon - ชอย ดง จุน ชาย
Choi Duk Moon - ชอย ดอก มูน ชาย
Choi Eun Joo - ชเว อึน จู หญิง
Choi Eun Seo - ชเว อึน ซอ หญิง
Choi Ha Na - ชเว ฮา นะ หญิง
Choi Hwa Jung - ชเว ฮวา จอง หญิง
Choi Hyun Woo - ชอย ฮยอน วู ชาย
Choi Il Hwa - ชอย อิล ฮวา ชาย
Choi In Kyung - ชเว อิน คยอง หญิง
Choi Ja Hye - ชเว จา เฮ หญิง
Choi Jae Ho - ชอย แจ โฮ ชาย
Choi Jae Hwan - ชอย แจ ฮวาน ชาย
Choi Jae Sung - ชอย แจ ซอง ชาย
Choi Jae Won - ชอย แจ วอน ชาย
Choi Ji Ho - ชอย จิ โฮ ชาย
Choi Ji Na - ชเว จิ นะ หญิง
Choi Ji Woo - ชอย จี วู หญิง
Choi Jin Hyuk - ชอย จิน ฮยอค ชาย
Choi Jin Shil - ชอย จิน ชิล [เสียชีวิตแล้ว] หญิง
Choi Jin Young - ชอย จิน ยอง [เสียชีวิตแล้ว] ชาย
Choi Jong Hwan - ชอย จง ฮวาน ชาย
Choi Jong Won - ชอย จง วอน ชาย
Choi Jong Yoon - ชอย จง ยูน ชาย
Choi Joo Bong - ชอย จู บง ชาย
Choi Joon Yong - ชอย จุน ยง ชาย
Choi Jung Hoon - ชอย จอง ฮุน ชาย
Choi Jung Won - ชอย จอง วอน หญิง
Choi Jung Won - ชอย จอง วอน ชาย
Choi Jung Woo - ชอย จอง วู ชาย
Choi Jung Yoon (Choe Jeong Yun) - ชเว จอง ยูน หญิง
Choi Kang Hee - ชเว คัง ฮี หญิง
Choi Kwon - ชอย ควอน ชาย
Choi Kyu Hwan - ชอย คยู ฮวาน ชาย
Choi Mi Young - ชเว มิ ยอง หญิง
Choi Min Hwan - ชอย มิน ฮวาน ชาย
Choi Min Soo - ชอย มิน ซู ชาย
Choi Min Sung - ชอย มิน ซอง ชาย
Choi Min Yong - ชอย มิน ยง ชาย
Choi Myung Gil - ชเว มยอง กิล หญิง
Choi Myung Kyung - ชอย มยอง คยอง ชาย
Choi Phillip ชาย
Choi Ran - ชเว รัน หญิง
Choi Ryung - ชอย รยอง ชาย
Choi Sang Hoon - ชอย ซาง ฮุน ชาย
Choi Seung Kyung - ชอย ซึง คยอง ชาย
Choi Si Won - ชอย ซี วอน [Super Junior] ชาย
Choi Song Hyun - ชเว ซง ฮยอน หญิง
Choi Soo Eun - ชเว ซู อึน หญิง
Choi Soo Han - ชอย ซู ฮัน ชาย
Choi Soo Jong - ชอย ซู จอง ชาย
Choi Soo Rin - ชเว ซู ริน หญิง
Choi Suk Goo - ชอย ซอก กู ชาย
Choi Sun Ja - ชเว ซอน จา หญิง
Choi Sung Gook - ชอย ซอง กุ๊ก ชาย
Choi Sung Ho - ชอย ซอง โฮ ชาย
Choi Sung Jo - ชอย ซอง โจ ชาย
Choi Sung Joon - ชอย ซอง จุน (1983) ชาย
Choi Sung Min - ชอย ซอง มิน ชาย
Choi Won Hong - ชอย วอน ฮง ชาย
Choi Won Joon - ชอย วอน จุน ชาย
Choi Won Suk - ชอย วอน ซอก ชาย
Choi Won Tae - ชอย วอน แท ชาย
Choi Won Young - ชอย วอน ยอง ชาย
Choi Woo Hyuk - ชอย วู ฮยอค ชาย
Choi Woo Je - ชอย วู เจ ชาย
Choi Yeo Jin (Choe Yeo Jin) - ชอย ยอ จิน หญิง
Choi Yong Min - ชอย ยง มิน ชาย
Choi Yoo Hwa - ชเว ยู ฮวา หญิง
Choi Yoo Jung หญิง
Choi Yoon So - ชเว ยูน โซ หญิง
Choi Yoon Young - ชเว ยูน ยอง หญิง
Choi Yoon Young (1986) - ชเว ยูน ยอง หญิง
Choo Min Ki - ชู มิน กิ ชาย
Choo Sang Mi - ชู ซาง มิ หญิง
Choo So Young - ชู โซ ยอง หญิง
Chu Hun Yub - ชู ฮอน ยบ ชาย
Chu Ja Hyun - ชู จา ฮยอน หญิง
Chun Bo Geun - ชอน โบ กึน ชาย
Chun Ho Jin - ชอน โฮ จิน ชาย
Chun Jung Myung - ชอน จอง มยอง ชาย
Chun Woo Hee - ชอน อู ฮี หญิง
Chung Lim - ชอง ลิม ชาย
Dan Ji - ดัน จิ หญิง
Dana หญิง