ซอลลี่ (Sulli) ถ่ายภาพในนิตยสาร Singles

ซอลลี่ (Sulli) จากวง f(x) ถ่ายภาพแบบน่ารักๆ ในนิตยสาร Singles ฉบับปักษ์เดือนตุลาคมแนวคอนเซ็ปท์สมัย 60