SM ขอโทษสื่อที่ซอลลี่ (Sulli) ไปร่วมกิจกรรมของ Sony สาย?

ข่าวเกี่ยวกับที่ซอลลี่ (Sulli) จากวง f(x) ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ Cybershot รุ่น DSC-TX55 ของทาง Sony ในวันที่ 21 กันยายน และข่าวรายงานออกมาว่า เธอต้องเขินๆ เมื่อสื่อไม่สนใจเธอ

เกี่ยวกับเรื่องนี้คือซอลลี่เดินทางมาสาย 40 นาที อย่างไรก็ตามสื่อถูกบอกว่าสนใจในแขกคนอื่นมากยิ่งกว่า ทิ้งซอลลี่คนเดียว และเขินๆ

ทาง SM Entertainment เปิดเผยว่า เครื่องแต่งกายของซอลลี่มาช้า และทำให้เธอมาร่วมกิจกรรมนี้ช้า แล้วทางเอเจนซี่ก็กล่าวขอโทษสื่อ