วง T-ara อยู่ที่โตเกียว!

วง T-ara ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของพวกเธอ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน Bo Ram ทวีทด้วยภาพและข้อความว่า “วง T-ara อยู่ที่โตเกียวค่ะ(•̥̑ .̮ •̥̑)♥♡”