ภาพโฆษณาในอดีตของอึนจอง (Eun Jung)

ภาพในอดีตของอึนจอง (Eun Jung) จากวง T-ara ได้รับความสนใจอย่างมากจากการโพสท์ทางอินเทอร์เน็ท

ภาพอึนจองโพสท์สำหรับการเป็นพรีเซ็นเตอร์บริษัทเครดิตการ์ด และภาพนี้ใช้อธิบายการใช้เครดิตการ์ต