ภาพจบการศึกษาของฮโยซอง (Hyo Sung)

ภาพจบการศึกษาของฮโยซอง (Hyo Sung) จากวง Secret ได้รับความสนใจอย่างมากทางอินเทอร์เน็ท

ภาพจบการศึกษาทั้งหมด 5 ภาพของฮโยซองถูกโพสท์ขึ้นทางอินเทอร์เน็ท