Suzy ให้การสนับสนุนวง Wonder Girls!

Suzy จากวง miss A ยืนยันความรักของเธอที่มีต่อวง Wonder Girls

 

ในวันที่ 17 มิถุนายน Suzy ทวีทข้อความว่า “ปิดตา ปิดหู และก็ปิดปาก เพียงปิดทุกๆ สักครู่อย่างนี้ เช่นนี้ค่ะ”