Daewoo Securities ถอดงานโฆษณาของอึนจอง (Eun Jung) ออก!

ข่าวลือระหว่างวง T-ara, Core Contents Media และฮวายอง (Hwa Young) ยังคงมีรายงานข่าวออกมาเรื่อยๆ และตอนนี้วงการโฆษณาเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวสำหรับข่าวลือเหล่านี้

 

อึนจอง (Eun Jung) จากวง T-ara ที่เป็นนางแบบพรีเซ็นเตอร์เดี่ยวของ Daewoo Securities จะถูกถอนตัวออกจากการโปรโมทโฆษณาของบริษัท

 

ตัวแทนของ Daewoo Securities กล่าวทางโทรศัพท์กับทาง My Daily ว่า “พวกเราได้ตัดสินใจไม่โปรโมทภาพของอึนจองที่จริงๆ แล้วสัญญาจะหมดภายในเดือนกันยายนนี้ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากการที่อึนจองมีข่าวลือเมื่อเร็วๆ นี้”

 

ตัวแทนกล่าวเพิ่มว่า “สัญญาโฆษณาของอึนจองนั้นหมดไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน พวกเราได้ตัดสินถอดงานโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอึนจองออก เช่น ภาพรวมไปถึงสินค้าโปรโมทต่างๆ ที่จริงแล้วจะหมดสัญญาในสิ้นเดือนกันยายนนี้”