โอนิว (Onew) และซานดารา ปาร์ค (Sandara Park) ถ่ายโฆษณาใหม่ของ Etude House!

โอนิว (Onew) จากวง SHINee และซานดารา ปาร์ค (Sandara Park) จากวง 2NE1 ถ่ายงานโฆษณาใหม่ของเครื่องสำอางค์ Etude House ในแบบที่เป็นเหมือนกับตุ๊กตา