ซอนฮวา (Sun Hwa) และคิมบอม (Kim Bum) บริจาคข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัม

ซอนฮวา (Sun Hwa) จากวง Secret และนักแสดงชายคิมบอม (Kim Bum) บริจาคข้าวสารจำนวน 300 กิโลกรัมสำหรับองค์กรที่ปาจู กยองกิโด

 

ทาง Nanum Store เปิดเผยว่า พวกเขาได้ส่งข้าวสารที่บริจาคของซอนฮวาและคิมบอมบริจาคในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งข้าวสารเหล่านี้ได้รับมาจาก Winds Blows in Winter และเรื่อง Advertisement Genius Lee Tae Baek เพื่อแสดงความยินดีให้กับพวกเขาทั้ง 2 คน