ซอลลี่ (Sulli) ถ่ายภาพในนิตยสารแฟชั่น Oh Boy

ซอลลี่ (Sulli) จากวง f(x) ถ่ายภาพในนิตยสารแฟชั่น Oh Boy ฉบับปักษ์เดือนมีนาคม โดยเธอถ่ายภาพพร้อมกับกระเป๋าแบรนด์หรู Monsac