ลีจุน (Lee Joon) แสดง Rainism!

ลีจุน (Lee Joon) จากวง MBLAQ ได้เลียนแบบพ่อเรน (Rain) ที่ออกอากาศในรายการ Strong Heart