ตงเจีย - Dong Jie

董洁
วันเกิด / วันก่อตั้ง
19 เมษายน 1980
หญิง