ศิลปินชายที่ทำให้ผู้ชายญี่ปุ่นอยากจะศัลยกรรม?

ศิลปินชายที่ทำให้ผู้ชายญี่ปุ่นอยากจะศัลยกรรมให้ดูเหมือนศิลปินนั้นๆ คือ

1 Hyde
2 แจจุง (Jae Joong)
3 Fukuyama Masaharu
4 Yamapi
5 Gackt

ผลของการสำรวจนี้มาจากคลีนิคที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Takasu