วีดีโอข้อความสำหรับงาน Korean F1 Circuit

วีดีโอข้อความสำหรับงาน Korean F1 Circuit จาก BEG, Dalmation, Homme, Infinite, Teen Top, Rainbow, SISTAR, SHINee, V.O.S, ZE:A และปาร์คมยองซู (Park Myeong Su)