เจิ้งจื่อเหว่ย - Eric Tsang

曾志偉
วันเกิด / วันก่อตั้ง
14 เมษายน 1953
ชาย