จูอิน - Athena Chu

朱茵
วันเกิด / วันก่อตั้ง
25 ตุลาคม 1971
หญิง