จงซินถง (อาเจียว) - Gillian Chung [Twins]

鍾欣桐 (锺欣桐) , Zhong Xin Tong, Chung Yan Tung
วันเกิด / วันก่อตั้ง
21 มกราคม 1981
หญิง