ซิวซู่เจิน - Chingmy Yau

邱淑貞 / 邱淑贞
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 พฤษภาคม 1968
หญิง