ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (3)

- คังอึนบิ (Kang Eun Bi)
- ปาร์คจินฮี (Park Jin Hee)
- คิมมินซุน (Kim Min Sun)
- Kang Su Yeon
- ลีโซยอน (Lee So Yeon)
- ปาร์คซูแอ (Park Su Ae)
- Lim Sung Yeon
- อุมจุงวา (Uhm Jung Hwa) และ ลีดองกัน (Lee Dong Gun)
- Uhm Ji Won
- โกอาร่า (Go Ah Ra) และ ลียอนฮี (Lee Yeon Hee)
- คิมแทวู (Kim Tae Woo)
- จุงอิลวู (Jung Il Woo)
- จางฮุค (Jang Hyuk)
- ลีจุงจิน (Lee Jung Jin)
- จีจินฮี (Ji Jin Hee)

ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (1)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (2)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (4)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (5)