หลีเหม่ยเสียน - Kitty Lai

黎美嫻
วันเกิด / วันก่อตั้ง
19 ตุลาคม 1966
หญิง