กัวจิ้นอัน - Roger Kwok

郭晉安 (郭晋安) / Kwok Chun On (Guo Jin An)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
9 ตุลาคม 1964
ชาย