ฟานซิ่วหว่อง - Louis Fan

樊少皇
วันเกิด / วันก่อตั้ง
19 มิถุนายน 1973
ชาย