รายชื่อคนดังทั้งหมด

2 (2) A (197) B (65) C (184) D (37) E (48) F (89) G (55) H (337) I (221) J (265) K (726) L (356) M (289) N (194) O (96) P (146) Q (2) R (22) S (269) T (85) U (18) W (49) X (15) Y (177) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (5) (1) (4) (1) (8) (96) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Sort descending Birthday เพศ
โจวซิงฉือ - Stephen Chow ชาย
โจวซุน - Zhou Xun หญิง
โจวติงเหว่ย - Judy Zhou ชาย
โจวหยูหมิน (ไจ๋ไจ๋) - Vic Zhou [F4] ชาย
โจวเว่ยตง - Cica Zhou หญิง
โจวเสี่ยวหาน - Amanda Zhou หญิง
โจวเหวินฟะ - Chow Yun Fat ชาย
โจวไห่เม่ย - Kathy Chow หญิง
โหวเพ่ยเฉิน - Patty Hou หญิง